Свързаност

10/100 Ethernet

Wi-Fi 802.11b/g/n (опция)

Изходи

до 24бр. SPDT релейни

"Отворен колектор"

0..10V аналогови

PWM и фазови

RS485/232

Входове

За нашите сензори

Алармен ('сух' контакт)

AC/DC напрежения

AC/DC Ток

Импулси от измервателни уреди

 

Мрежови протоколи

TCP/IP + ARP/DHCP/ICMP/TFTP/DNS

HTTP/WEB

MQTT (MQTTs)

SNMPv1

NTP/SNTP за събития в реално време

802.1q VLAN

Модули

I/O автоматизация

Макроси

PING монитор

Събития в реално време

Интегриране

SPC Cloud

OpenHAB

HomeAssistant

Domoticz

Zabbix

и други...

Последни новини (всички)

3 Юни 2022 371

  TLS

 Във фърмуер v5.48 сме добавили TLSv1.2 като транспортен слой върху който MQTT може да се свързвакъм брокери, поддържащи MQTTs.

 За повече информация се запознайте с документа към тази версия.

1 Април 2022 322

  Във фърмуер v5.46 въвеждаме две нови функции. Отстранен е и бъг в състоянието на изходите под управление на Automation, които се нулират при промени в настройките "IO Settings" и загубват текущото си състояние, съгласно Automation правилата (сега те се нулират, но веднага след това заемат съответстващото на Automation състояние).adc scan parameter

  Първата функция дава възможност да се увеличава периода на измерване на данните от аналоговите входове (до момента беше фиксиран на 20ms). Сега вече може да го задедете в интервала 20ms - 2000ms (през стъпка 20ms). Основното приложение на по-бавното семплиране е във влиянието му върху забавянето на реакцията на MA филтъра. Неговото време за реакция е времето на измерване * броя измервания на филтъра. Това може се изпозлва като "закъснителна" верига преди да се стартира дадено Automation блок, като до сега максималното време на забавяне е било около 5s, сега може да достигне 500s.

  Втората функция, касае цифровите входове (за момента такива има само в NetControl 20A). В "Automation" менюто имате възможнос да свържете промяна на състоянието на цифров вход със стартирането на макрос. Чрез промяна на Invert настройката на входа може да се смени посоката на промяна на входа, която да задейства макроса.digital2macro

 

21 Декември 2021 480

    Разработихме нов модел NetControl - 7R8A1RS, който разполага с един RS485 сериен порт. Допълнително е снабдeн с 7 релейни изхода (5А/240VAC) и 8 алармени (аналогови) входа.

   За този модел сме разработили софтуерен модул за комуникация с достъпните PZEM-016 модули, които измерват енергия, мощност, ток, напрежение, честота и фактор на мощността във 220VAC вериги. Поддържа се достъп до 16бр. измервателни модули, а данните от тях са достъпни през Web и MQTT.
 news macros remoteio

7R8A1RS 2 bs