НачалоМоделиСравнителна таблица

Сравнение на модели NetControl

Въведение

  Серията продукти NetControl дават възможността на потребителя да контролира, измерва, регистрира събития посредством Интернет. Всички устройства от серията разполагат със комуникационен мрежов модул (PicoIP), който дава Ethernet  свързаността на продукта. В допълнение към него са разработени различни входно изходни вериги.

  В таблицата по-долу е направено сравнение между различните модели и входно-изходните им параметри.

Сравнителна таблица между някои модели NetCotntrol

Параметър/модел24R3S2A8R2S1A4RU2S1A 4R4S1A2RU2S1A1P2R2S1A4R4S1A WiFi

Общ брой релейни канали

 24 8 4 4 2 2
Напрежение и ток на комутиране през релейните канали 250VAC (макс. 7A/канал) 250VAC (макс. 5А/канал; 10А на шина) 160VDC/110VAC 250VAC (макс. 7A/канал; 10A на шина)

160VDC/110VAC

220VAC (за Line1)

250VAC (макс. 7A/канал; 10A на шина) 160VDC/110VAC 

Брой релейни канали на обща шина

-

 3 (НО) + 1 (НО/НЗ)
(две шини с по 4 релета)

3 (НЗ) + 1 (НЗ/НО) - 1 1
Брой самостоятелни релейни канали (НО и НЗ изводи) 24 - - 4 (НО/НЗ) 2 2  4бр. с превклюващ контакт (НЗ/НО)
Измерване на магистралното напрежение  НЕ  НЕ ДА

(до 160VDC/110VAC)
НЕ ДА
(до 160VDC/110VAC)
НЕ  не

Директно захранване от магистралното
напрежение (макс. 160VDC/110VAC)

 НЕ  НЕ НЕ НЕ ДА НЕ не
Входове за външни сензори: температура (TDS300), влажност (HDS300), AC напрежение (VDS300)  3 2 2 4 2 2 4
Алармен вход (за мех. контакт)  2  1 1 1 1  1 1
Схема на задния панел (кликнете върху изображението, за да го видиете по-детайлно)

24 x

 

Terminals Drawing 8R2S1A Terminals Drawing 4RU2S1A Terminals Drawing 4R4S1A WIFI Terminals Drawing 2RU2S1A1P Terminals Drawing 2R1T1A Terminals Drawing 4R4S1A WIFI