NetControl 4RU1SH2S

Въведение

Този модел е специално проектиран за приложение в системи с акумулaторно захранване. Разполага с 4 релейни, нормално затворени контакта, за изключване на товарите към резервираното захранване. Предвиден е вход за измерване на тока от и към акумулатора (чрез външен шунт 60/75mV). В допълнение на това се измерва и напрежението към релетата, респ. в системата (до 48VDC). Налични са и входове за два външни сензора (температура, влажност и др.)

Устройството позволява пълен контрол на процесите в акумулаторната система, като посредством вградения блок за  "Automation" или средствата на автоматичните задачи в облачната платформа, може да се дефинират комплексни алгоритми на управление на товарите, защита на акумулатора от дълбок разряд, мониторинг на процеса на зареждане и разреждане и др.

 

Входно-изходни вериги на NetControl 4RU1SH2S:

 • 4 нормално затворени релейни изхода с общо захранване
 • Измерване на напрежението на захранването (акумулатора)
 • Вход за външен шунт за измерване на тока в захранването
 • 2 входа за външни сензори: температура (TDS300), влажност (HDS300), вода (WDS300)

Основни мрежови функции

 • 10 BASE-T Ethernet интерфейс (без CrossOver Autodetect);

 • Поддържани протоколи ARP/DHCP/ICMP/TCP/IP/SNMP/TFTP клиент/WEB сървър

 • 802.1q VLAN поддръжка

 • SNMPv1 (само snmpget и snmpset) протокол за достъп до всички параметри и функции на модула;

 • Генериране на SNMP-Trap съобщения при промяна на входове;

 • Генериране на изходни сигнали при промяна на аналоговите входове;

 • Достъп през WEB до всички параметри и функции на модула;

 • TFTP клиент за обновяване на системния софтуер (firmware update)

 

Приложения

 • контрол и мониторинг на системи с акумулаторно захранване
 • "умно" управление на до 4 товара според състоянието на акумулатора и тяхната важност

 

ВАЖНО!!! * След като зададете параметрите на шунта в интерфейса на устройството, НЕ ЗАБРАВАЙТЕ ДА
пренесете изчисления 'Cloud Scale Coefficient' в облачната платформа (с двоен клик отворете редакция
на уреда, който измерва тока)! Ако не изпълните тази стъпка стойностите в облака няма да са коректни!
* За устройства с фърмуерна версия 3.14 или по-стара коефициентът трябва да се въведе със знак минус!!!

Информация и описание за NetControl. Актуален фърмуер.

um iconРъководство на потребителя и SNMP MIB

NetControl Series_UM_2.22_bg.pdf (01.2021) (отразява последния фърмуер v5.xx)

NetControl SNMP MIB v1.5 (11.2019)

 

 firmwareАктуален фърмуер (достъпен по TFTP на IP адрес 84.40.112.77)
ВАЖНО! Преди ъпдейтването, моля запознайте се с FirmwareRevisionHistory.txt от архива
за информация как ще повлияе новата версия върху текущите Ви настройки!

Firmware v5.31.zip (01.2021)

 

Архив за старата версия на хардуера (3.xx)


NetControl Series_UM_2.14_bg.pdf
Firmware v3.17.zip (11.2017)

 

Интегриране на NetControl към различни системи и софтуерни средства 

php-logoУправление и достъп до NetControl през PHP (варианти през SNMP и HTTP) new-icon

netcontrol-php.zip (10.2019)

 

logo domoticzИнтегриране на NetControl в Domoticz (MQTT)

NetContro&Domoticz_APN_bg.pdf (v1.1/11.2018)

NetControl<->Domoticz Node-RED Flow  (v2.1/05.2020)

 

zabbix availableИнтегриране на NetControl в Zabbix (SNMP)

NetContro&Zabbix_APN_bg.pdf (v1.1 06.2018)

NetControl HostTemplate for Zabbix (02.2018)

 

cactiИнтегриране на NetControl в Cacti (SNMP)

NetContro&Cacti_APN_bg.pdf

NetControl HostTemplate for Cacti (02.2018)

logo pythonЗаписване на алармени събития в MySQL с Python (MQTT) new-icon

netcontrol_mqtt2mysql.zip (02.2020)