cloud platform"SmartSpace" ("Умно пространство") е разширената концепция за "Умна Къща" на SmartPowerControl, което чрез обединяването на електронни и комуникационни иновации, става изцяло под Ваш контрол. Модерните средства за автоматизация и измерване на осветление, температура, отоплителни системи, врати/прозорци и др. и огромното разнообразие от предлагани функции е приложимо не само за домът Ви, но и за всичко, което Ви заобикаля, обединявайки го в едно "Умно пространство".

В платформата имате неограничен и постоянен достъп до:

1. Всички налични входно/изходни вериги на Вашият NetControl - релейни изходи, измервателни вериги за напрежение, температурa, влажност, алармен вход и др.

2. История и отчети за всички данни от и към устройството

3. Отичтане и тарифиране на изразходване енергия

4. Известяване (по е-мейл, опционално по SMS) по зададени от потребителя сценарии

5. Мощен модул за описване на автоматични задачи/сценарии (Macros): тук дефинирате условия (комбинация от време и/или информация от Вашите устройства) при настъпването на които да бъде стартирана зададена от Вас последователност от действия. Самата последователност от действия също може да съдържа условия за състояние на уреди или време, според които действията да поемат по един или друг, определен от Вас път.

NetControl () са с вграден комуникационен модул за връзка с облачната платформа. Всичко, което Ви е необходимо за да "влезете" в облака е:

1. Устройство NetControl (необходим е фърмуер v3.14+ or 5.xx)

2. Достъп до Интернет

3. Безплатна регистрация и 90 дни безплатен и пълен достъп на https://domo.ipnetcontrol.net. Безплатният достъп може да бъде удължен с нов период при заявка от клиента (до въвеждане на такса за достъп): само е необходимо да ни изпратите заявка за удължаване от регистрирания е-мейл.

За тестов (ДЕМО) достъп до платформата можете да се логнете с потребител "alerts@ipnetcontrol.net" и парола "demo". Ще получите пълен достъп до тестов акаунт с реално инсталиран NetControl.

ВАЖНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА! За да бъде успешно регистриран Вашият NetControl той трябва да бъде свързан с платформата (в менюто му 'IP Settings' трябва да бъде изписано ONLINE за "External managing service/SPC Cloud")

Регистрирай се СЕГА!