НачалоМодели

Сравнение на модели NetControl

Въведение

Серията продукти NetControl дават възможността на потребителя да контролира, измерва, регистрира събития посредством Интернет. Всички устройства от серията разполагат със комуникационен мрежов модул (PicoIP), който дава Ethernet  свързаността на продукта. В допълнение към него са разработени различни входно изходни вериги.

В таблицата по-долу е направено сравнение между различните модели и входно-изходните им параметри.

Сравнителна таблица между някои модели NetCotntrol

Параметър/модел 24R3S2A 8R2S1A 4RU2S1A 4R4S1A 2RU2S1A1P 2R2S1A

Общ брой релейни канали

 24 8 4 4 2 2
Напрежение и ток на комутиране през релейните канали 250VAC (макс. 7A/канал) 250VAC (макс. 5А/канал; 10А на шина) 160VDC/110VAC 250VAC (макс. 7A/канал; 10A на шина)

160VDC/110VAC

220VAC (за Line1)

250VAC (макс. 7A/канал; 10A на шина)

Брой релейни канали на обща шина

-

 3 (НО) + 1 (НО/НЗ)
(две шини с по 4 релета)

3 (НЗ) + 1 (НЗ/НО) 3 (НЗ) + 1 (НЗ/НО) 1 1
Брой самостоятелни релейни канали (НО и НЗ изводи) 24 - - - 2 2
Измерване на магистралното напрежение  НЕ  НЕ ДА

(до 160VDC/110VAC)
НЕ ДА
(до 160VDC/110VAC)
НЕ

Директно захранване от магистралното
напрежение (макс. 160VDC/110VAC)

 НЕ  НЕ НЕ НЕ ДА НЕ
Входове за външни сензори: температура (TDS300), влажност (HDS300), AC напрежение (VDS300)  3 2 2 4 2 2
Алармен вход (за мех. контакт)  2  1 1 1 1  1
Схема на задния панел (кликнете върху изображението, за да го видиете по-детайлно)

24 x

 

 Terminals Drawing 8R2S1A Terminals Drawing 4RU2S1A Terminals Drawing 4R4S1A Terminals Drawing 2RU2S1A1P Terminals Drawing 2R1T1A