Въведение

VDS300 се използва като разширителен модул към устройства от серията NetControl и чрез него получавате информация за наличието или на променливо напрежение в диапазона от 24 до 220VAC. VDS300 е с галванично разделяне между изхода и входа, което позволява свободно да се използва и за мрежови напрежения.

Наличието на AC напрежението ще бъде изписано като "CLOSED" на алармения вход в интерфейса на NetControl; "OPENED" ще съответства на липсващо AC напрежение.

Свързване към НетКонтрол

За отчитане на информацията от VDS300 се използва входът 'Alarm', който е наличен във всички модели, които имат символите '*А' в модела. Излизащият от VDS300 проводник се свързва към клемата Alarm, като се спазва поляритета: черно-червеният проводник се свързва към GND на клемата, а червеният - към ALR.

Променливото напрежение към датчика се подава на клемата във VDS300, която е достъпна след отваряне на капачката му (необходимо е леко да се притисне навътре дългата страна на кутията, за да се освободи капака, без да се повредят зъбчетата). ВНИМАНИЕ!!! Не свързвайте AC напрежението, когато то не е прекъснато от отсрещната страна!

Забелжека: В случай, че се наложи повече от един сензор VDS300 да се свърже към NetControl (в повечето модели има само един алармен вход) би могло VDS300 да се свърже към някои от входовете за сензори. Такава схема на свързване е илюстрирана тук.

Технически параметри

ПараметърСтойност
Входно напрежение 24 до 240VAC
Консумация от входното напрежение max. 4mA@220VAC
Изход отворен колектор
Време за реакция 1-2s
Дължина на кабела за връзка с входа 'Alarm' 15сm