Този модел вече не се предлага! Заменя се от NetControl 8R2S1A.

Въведение

Това е модел, разработен за контрол и управление през Интернет с общо предназначение. Дава възможност да се управляват до 8 консуматора на 220VAC (до 5A) през нормално отворени релейни контакти. 8-те релета са обособени в две групи с общо захранване, което позволява да се комутират две различни напрежения (напр. 220VAC и 12VDC). Във всяка група има по един релеен изход, на който е изведен и нормално затворения му контакт.

 

Входно-изходни вериги на NetControl 8R1T1A:

 • включване/изключване/рестартиране (нормално затворен контакт на реле) на до 8 бр. консуматори до 220VAC/5A (с възможност за автоматичен рестарт при загуба на PING към до 8 IP адреса)

 • измерване на температура или влажност (чрез външен сензор TDS300 или HDS300)

 • Вграден режим „терморегулатор" между температурния датчик и единия от релейните канали

 • алармен вход за контактен датчик за сигнализация при взлом

 • размери на корпуса 118x72x35mm

 

Основни мрежови функции

 • 10 BASE-T Ethernet интерфейс (без CrossOver Autodetect);

 • Поддържани протоколи ARP/DHCP/ICMP/TCP/IP/SNMP/TFTP клиент/WEB сървър

 • 802.1q VLAN поддръжка

 • SNMPv1 (само snmpget и snmpset) протокол за достъп до всички параметри и функции на модула;

 • Генериране на SNMP-Trap съобщения при промяна на входове;

 • Генериране на изходни сигнали при промяна на аналоговите входове;

 • Достъп през WEB до всички параметри и функции на модула;

 • TFTP клиент за обновяване на системния софтуер (firmware update)

 

Приложения

 • рестартиране (автоматично при загуба на PING/ръчно) на домашно мрежово обурудване (рутери, ADSL модеми и др.)

 • "Интернет разклонител за 220VAC" с 8 гнезда

 • 8 канален релеен блок с управление през Web/SNMP с общо предназначение

 • IP охрана

 • IP термометър и терморегулатор; IP влагомер

 

um icon Примерни приложения

 

um icon Ръководство на потребителя, спецификации и SNMP MIB

 

firmware Актуален фърмуер (достъпен по TFTP на 84.40.112.77)

ВАЖНО! Преди ъпдейтването, моля запознайте се с "FirmwareRevisionHistory.txt" от архива за информация как ще повлияе новата версия върху текущите Ви настройки!

 

firmware Beta фърмуер с поддръжка на MQTTs (TLSv1.2)