Този модел вече не се предлага!Въведение

Това е модел, специално разработен за ISP (Internet Service Provider) като покрие масовия случай на необходимост от контролни и следящи вериги в градски LAN мрежи. Моделът е изключително удобен за вграждане в локални телекомуникационни шкафове на системи с централизрано захранване по свободните чифтове на UTP/FTP кабела. Допълнително удобство предлага вграденият в устройството вискоефективен импулсен ковертор на напрежение, който позволява директното захранване на устройството от подаденото на клемите му магистрално напрежение Unet. Полученото от конвертора 12VDC е изведено на клемите - може да се използва за захранване на друго оборудване (суитч, медия конвертор и др.)

От тук можете да видите сравнителна таблица между различните модели NetControl.

 

Входно-изходни вериги на NetControl 2RU1T1A1P:

 • захранване на устройството директно от магистралното напрежение (до 110VAC/150VDC)

  вклкючване/изключване/рестартиране (превключващ контакт на реле) на до 2 бр. магистрални отклонения (с възможност за автоматичен рестарт при загуба на PING към един IP адрес).

 • Магистралното напрежение е вътрешно свързано към единия от релейните канали; другият може да се използва за комутиране на друго напрежение (напр. 220VAC), но може да се свърже и към Unet (външно).
 • измерване на магистралното напрежение Unet (до 110VAC/160VDC)

 • измерване на температура или влажност (чрез външен сензор TDS300 или HDS300)

 • Вграден режим „терморегулатор" между температурния датчик и единия от релейните канали

 • алармен вход за контактен датчик за сигнализация при взлом

 • размери на корпуса 118x72x35mm

 

Основни мрежови функции

 • 10 BASE-T Ethernet интерфейс (без CrossOver Autodetect);

 • Поддържани протоколи ARP/DHCP/ICMP/TCP/IP/SNMP/TFTP клиент/WEB сървър

 • 802.1q VLAN поддръжка

 • SNMPv1 (само snmpget и snmpset) протокол за достъп до всички параметри и функции на модула;

 • Генериране на SNMP-Trap съобщения при промяна на входове;

 • Генериране на изходни сигнали при промяна на аналоговите входове;

 • Достъп през WEB до всички параметри и функции на модула;

 • TFTP клиент за обновяване на системния софтуер (firmware update)

 

Приложения

 • контрол и мониторинг в „квартални“ и „сградни“ телекомуникационни шкафове

 • рестартиране на домашно мрежово обурудване при загуба на PING
 • 2 канален релеен блок с управление през Web/SNMP с общо предназначение
 • IP охрана

 • IP термометър и терморегулатор; IP  влагомер

 

um icon Примерни приложения

 

um icon Ръководство на потребителя, спецификации и SNMP MIB

 

firmware Актуален фърмуер (достъпен по TFTP на 84.40.112.77)

ВАЖНО! Преди ъпдейтването, моля запознайте се с "FirmwareRevisionHistory.txt" от архива за информация как ще повлияе новата версия върху текущите Ви настройки!

 

firmware Beta фърмуер с поддръжка на MQTTs (TLSv1.2)

 

um icon Документация (за най-старите версии)