Този модел вече не се предлага! Заменя се от NetControl 4PC2R2S2A.

Въведение

Този модел разполага с 4 канала за отброяване на импулси от уреди за измерване на енергия, дебит (вода, газ) и други, които са снабдени със стандартен >80ms импулсен изход (изход оптрон). В интерфейса на устройството се задава константата на преобразуване на уреда, както и текущото му показание. По този начин получавате "копие" на дисплея на измервателния уред в интерфейса на NetControl и можете да го достъпвате дистанционно през Интернет или локална мрежа.

При използване на облачната платформата в допълнение получавате възможност за тарифиране (изчисляване на стойността на изразходваната енергия по дефинирани от потребителя тарифи) на енергията, архиви и графики на използването и. Имате възможност и да дефинирате условия по текущата консумация на енергия и да изпълните дадена задача или да изпратите известие при промяната и.

В допълнение на 4-те канала за импулси в този модел има и две релета (за до 7А/220VAC) с превключващ контакт.

 

Входно-изходни вериги на NetControl 4PC2R:

 • 4 входа за отброяване на импулси (от изход оптрон или механичен контакт)
 • включване/изключване/рестартиране (превключващ контакт на реле) на до 2 бр. товара до 7A/220VAC (с възможност за автоматичен рестарт при загуба на PING към до 8 IP адреса).

 • размери на корпуса 118x72x35mm

 

Основни функции и поддържани мрежови протоколи

 • 10/100 BASE-T Ethernet интерфейс (Auto MDI/MDIX) с диференциална защита от пренапрежение
 • Поддържани протоколи ARP/DHCP/ICMP/TCP/IP/SNTP/SNMP/TFTP клиент/WEB сървър/MQTT/SPC Cloud
 • 802.1q VLAN поддръжка
 • SNMPv1 (само snmpget и snmpset) протокол за достъп до всички параметри и функции на модула
 • Генериране на SNMP-Trap и MQTT съобщения при промяна на входове
 • Гъвкава система от последователности от действия (Macros), дефинирани от потребителя
 • Стартиране на Macros при промяна на аналоговите входове (Automation)
 • Стартиране на Macros (за рестартиране) при загуба на PING до няколко IP адреса (PING Monitor)
 • Софтуерен часовник за реално време (RTC) с възможност за стартиране на Macros по време
 • Достъп през WEB до всички параметри и функции на модула
 • TFTP клиент за обновяване на системния софтуер (firmware update)
 • Oбновяване на системния софтуер през Web

 

Приложения

 • дистанционно отчитане на енергия, газ, вода и други (чрез външен измервателен прибор снабден с импулсен изход)
 • рестартиране (автоматично при загуба на PING/ръчно) на домашно мрежово оборудване (рутери, ADSL модеми и др.)
 • "Интернет разклонител за 220VAC, две гнезда"
 • 2-канален релеен блок с управление през Web/SNMP/MQTT с общо предназначение

 

um icon Примерни приложения

 

um icon Ръководство на потребителя, спецификации и SNMP MIB

 

firmware Актуален фърмуер (достъпен по TFTP на 84.40.112.77)

ВАЖНО! Преди ъпдейтването, моля запознайте се с "FirmwareRevisionHistory.txt" от архива за информация как ще повлияе новата версия върху текущите Ви настройки!

 

firmware Beta фърмуер с поддръжка на MQTTs (TLSv1.2)