NetControl е фамилия от устройства с мрежова (Ethernet) свързаност и комбинация от различни входно-изходни вериги: релета, датчик за температура, за влажност, измерване на напрежение/ток, измерване на енергия, вода, газ (чрез външен уред, на който се снема импулсен изход) и др. Всички модели разполагат с RJ-45 конектор за 10/100 Ethernet, а някои модели разполага и с допълнителен WiFi модул.
 
   Всяко устройство разполага с вграден WEB сървър, на който можете да се свържете със стандартен браузер и да управлявате и анализирате състоянието на входно-изходните вериги, както и да конфигурирате цялото устройство.
  
   Стандартно заложени във всяко устройство са няколко модула:
  • "PING monitor" за следене на мрежова свързаност и рестартиране на оборудване при загубата и;
  • "Automation" блока е предназначен за реализиране на прости автоматични задачи между входовете и изходите на устройството; например: "при температура над Х°C - включи реле 1";
  • "Macros" - модул за създаване на последователности от действия, изчаквания. 'Macros' се стартират от другите модули или автоматично;
  • "Timers" - модул със софтуерен часовник за реално време (сверяване по SNTP) за стартиране на 'Macros' в зададен час/месец/ден от седмицата.

    За по-лесно интегриране на устройствата в системи за мониторинг (Cacti, Zabbixи др.) е предвиден достъп и през SNMPv1 протокол.

    Продуктите в продажба след 2018г (ядро PicoIPv2) вече поддържат и най-масовият IoT протокол MQTT!

    За NetControl е разработена и специална централизирана (облачна) платформа - SPC Cloud, към която устройствата се свързват автоматично, без да са необходими никакви сложни мрежови настройки. В нея потребителите получават изключително мощен набор от инструменти за работа с устройствата - статистика и графики, тарифиране на разход на енергия, възможност за дефиниране на комплексни автоматични задачи и графици, известявания и др.!

Web
SNMP
MQTTnew-icon

 

Manual control and status
Ръчно управление
и статус
Manual control and status
Macros Старт/Стоп
icon configureКонфигуриране
(Web only)
icon arrows 
LAN /
Интернет
NetControl
Входно/изходни вериги

Температура
icon h
Влажност
icon swВключване/изключване
на товари
icon ac
A.C. напрежение/ток
icon dc
D.C. напрежение/ток
icon counter
Брояч на импулси
(енергия, вода, газ)
icon analog
Фазово управление
на AC товари
Методи за обработка

Automation
icon macro
Macros
icon sw
Timers
Active PING monitoring
PingMonitor
icon arrows 
Интернет

Smart Space
Cloud

icon auto
Автоматични
задачи
icon report
Статистики
и графики
icon schedule
Събития
по график
icon alert
Известяване
(SMS,EMAIL)