NetControl е фамилия от устройства с мрежова (Ethernet) свързаност и комбинация от различни входно-изходни вериги: релета, датчик за температура, за влажност, измерване на напрежение/ток, измерване на енергия, вода, газ (чрез външен уред, на който се снема импулсен изход) и др.
    Всяко устройство разполага с вграден WEB сървър, на който можете да се свържете със стандартен браузер и да управлявате и анализирате състоянието на входно-изходните вериги.
     За по-лесно интегриране на устройствата в системи за мониторинг (Cacti, Zabbix и др.) е предвиден достъп и през SNMPv1 протокол. Продуктите в продажба след 2018г (ядро PicoIPv2) вече поддържат и MQTT!
    Стандартно заложени във всяко устройство са два модула - "PING мониторинг" за следене на мрежова свързаност и рестартиране на оборудване при загубата и. "Automation" блока е предназначен за реализиране на прости автоматични задачи от типа "при температура над Х°C - включи реле".
    За NetControl е разработена и специална централизирана (облачна) платформа, към която устройствата се свързват автоматично, без да са необходими никакви сложни мрежови настройки. В нея потребителите получават изключително мощен набор от инструменти за работа с устройствата - статистика и графики, тарифиране на разход на енергия, възможност за дефиниране на комплексни автоматични задачи и графици, известявания и др.!

Web/SNMP MQTTnew-icon

Manual control and status
Ръчно управление
и статус
Active PING monitoring
Рестартиране при
загуба на връзка
Automated tasks
Автоматични
задачи
icon arrows 
LAN

NetControl


Температура
icon h
Влажност
icon swВключване/изключване
на товари
icon ac
A.C. напрежение/ток
icon dc
D.C. напрежение/ток
icon counter
Брояч на импулси
(енергия, вода, газ)
icon analog
Фазово управление
на AC товари
icon arrows 
Интернет

Smart Space
Cloud

icon auto
Автоматични
задачи
icon report
Статистики
и графики
icon schedule
Събития
по график
icon alert
Известяване
(SMS,EMAIL)