Тип наличност:  C - не се поддържа на склад (MOQ=60бр. за поръчка)

Въведение

Този модел е специално проектиран за приложение в системи с акумулaторно захранване. Разполага с 4 релейни, нормално затворени контакта, за изключване на товарите към резервираното захранване. Предвиден е вход за измерване на тока от и към акумулатора (чрез външен шунт 60/75mV). В допълнение на това се измерва и напрежението към релетата, респ. в системата (до 48VDC). Налични са и входове за два външни сензора (температура, влажност и др.)

Устройството позволява пълен контрол на процесите в акумулаторната система, като посредством вградения блок за  "Automation" или средствата на автоматичните задачи в облачната платформа, може да се дефинират комплексни алгоритми на управление на товарите, защита на акумулатора от дълбок разряд, мониторинг на процеса на зареждане и разреждане и др.

 

Входно-изходни вериги на NetControl 4RU1SH2S:

 • 4 нормално затворени релейни изхода с общо захранване
 • Измерване на напрежението на захранването (акумулатора)
 • Вход за външен шунт за измерване на тока в захранването
 • 2 входа за външни сензори: температура (TDS300), влажност (HDS300), вода (WDS300)

 

Основни функции и поддържани мрежови протоколи

 • 10/100 BASE-T Ethernet интерфейс (Auto MDI/MDIX) с диференциална защита от пренапрежение
 • Поддържани протоколи ARP/DHCP/ICMP/TCP/IP/SNTP/SNMP/TFTP клиент/WEB сървър/MQTT/SPC Cloud
 • 802.1q VLAN поддръжка
 • SNMPv1 (само snmpget и snmpset) протокол за достъп до всички параметри и функции на модула
 • Генериране на SNMP-Trap и MQTT съобщения при промяна на входове
 • Гъвкава система от последователности от действия (Macros), дефинирани от потребителя
 • Стартиране на Macros при промяна на аналоговите входове (Automation)
 • Стартиране на Macros (за рестартиране) при загуба на PING до няколко IP адреса (PING Monitor)
 • Софтуерен часовник за реално време (RTC) с възможност за стартиране на Macros по време
 • Достъп през WEB до всички параметри и функции на модула
 • TFTP клиент за обновяване на системния софтуер (firmware update)
 • Oбновяване на системния софтуер през Web

 

Приложения

 • контрол и мониторинг на системи с акумулаторно захранване
 • "умно" управление на до 4 товара според състоянието на акумулатора и тяхната важност

ВАЖНО!!! * След като зададете параметрите на шунта в интерфейса на устройството, НЕ ЗАБРАВАЙТЕ ДА
пренесете изчисления 'Cloud Scale Coefficient' в облачната платформа (с двоен клик отворете редакция
на уреда, който измерва тока)! Ако не изпълните тази стъпка стойностите в облака няма да са коректни!
* За устройства с фърмуерна версия 3.14 или по-стара коефициентът трябва да се въведе със знак минус!!!

 

um icon Примерни приложения

 

um icon Ръководство на потребителя, спецификации и SNMP MIB

 

firmware Актуален фърмуер (достъпен по TFTP на 84.40.112.77)

ВАЖНО! Преди ъпдейтването, моля запознайте се с "FirmwareRevisionHistory.txt" от архива за информация как ще повлияе новата версия върху текущите Ви настройки!

 

firmware Beta фърмуер с поддръжка на MQTTs (TLSv1.2)