Въведение

Този модел разполага с 24 релейни изхода и е изключително подходящ за ситуациите, с голяма концентрация на вериги за управление, например ел. табла. Моделът е удобен и за рестартиране на "Mining Rigs", поради независимостта на 24-те релейни изхода, както и наличието на разширен Ping Монитор с 24 канала.

Входно-изходни вериги на NetControl 24R3S2A:

 •  включване/изключване/рестартиране (превключващ контакт на реле) на до 24бр. консуматори до 220VAC/7A (с възможност за автоматичен рестарт при загуба на PING към до 24 IP адреса)

 • 3 входа за външни сензори: температура (чрез TDS300), влажност (HDS300), вода (WDS300)

 • 2 алармени вход за контактен датчик за сигнализация при взлом или за детектора за AC напрежение VDS300

 • Вграден режим „терморегулатор" между температурния датчик и някой от релейните канали

 • размери на платката 152x124x22mm (този модел се предлага без кутия). Може да се постави разклонителна кутия 180х140х80 (http://jv-electric.com/en/products/junction-boxes/junction-box-180x140x80/)

Основни мрежови функции

 • базиран на IP ядро V2 със значително по-мощен процесор (120Mhz ARM Cortex-M4)
 • 10/100 Ethernet интерфейс

 • Запис в енергонезависима памет на последното състояние на изходите

 • Поддържани протоколи ARP/DHCP/ICMP/TCP/IP/SNMP/TFTP клиент/WEB сървър/SmartSpace Cloud

 • 802.1q VLAN поддръжка

 • SNMPv1 (само snmpget и snmpset) протокол за достъп до всички параметри и функции на модула;

 • Генериране на SNMP-Trap съобщения при промяна на входове;

 • Генериране на изходни сигнали при промяна на аналоговите входове;

 • Достъп през WEB до всички параметри и функции на модула;

 • TFTP клиент за обновяване на системния софтуер (firmware update)

Приложения

 • рестартиране (автоматично при загуба на PING/ръчно) на домашно мрежово обурудване (рутери, ADSL модеми, Mining Rig и др.)
 • "Интернет разклонител за 220VAC" с 24 гнезда
 • 24 канален релеен блок с управление през Web/SNMP с общо предназначение
 • IP охрана

 • IP термометър и терморегулатор; IP влагомер

Информация и описание за NetControl. Актуален фърмуер.

um icon Ръководство на потребителя и SNMP MIB

  NetControl Series_UM_2.26_bg.pdf (11.2021) (отразява последния фърмуер v5.xx)

  NetControl SNMP MIB v1.8 (11.2021)

 firmware Актуален фърмуер (достъпен по TFTP на IP адрес 84.40.112.77)

  Firmware v5.39.zip (11.2021)

ВАЖНО! Преди ъпдейтването, моля запознайте се с "FirmwareRevisionHistory.txt" от архива за информация как ще повлияе новата версия върху текущите Ви настройки!

Архив за старата версия на хардуера (3.xx)

  NetControl Series_UM_2.14_bg.pdf

  Firmware v3.17.zip (11.2017)