Във фърмуер v5.59 сме добавили нова функционалност - 8 броя виртуални входно/изходни портове ('Virtual IO'). Това са софтуерни регистри, които Ви позволяват да задавате стойност, да я използвате в условията и действията на Macros, както и да генерирате Automation събития при промяната. Т.е. те са абсолютно аналогични на хардуерните портове като функционалност и позволяват създаването на още по-комплесни автоматични задачи.
    'Virtual IO' са достъпни през Web, MQTT (запис/четене) и ModbusTCP (само четене като 32bit регистри).

   Приложният документ "Терморегулатор с разрешение" отново го обновнихме, с добавено използване на 'Virtual IO', които позволяват включванто на 'Timers' без да се ползва допълнително реле.

   virtualio

   Нововъдение е и закъснението в прилагането на команда за включване към изходи от типа Manual/Toggle. С параметъра "Delay[s]" в 'IO Settings' може да се зададате забавяне ("филтър") в действието на изхода: в случай, че имате последователност от бързи ON-OFF-ON-OFF-ON, то към изхода ще се приложи само последния "ON" след изтичането на времето на закъснение. Така ще неутрализирате множеството превключвания, които не са препоръчтелни за някои товари (контактори, ел. мотори и т.н.). Използва се същото поле, в което се въвежда дължината на импулса при изходи тип "Impulse output".