Във фърмуер v5.62 сме корегирали недостатъка във всички настройки за време (импулсни изходи, Sleep в макроси) - реалното време е практически по-малко с интервала [-1s;0], т.е. ако зададете време 1s реалната ще се движи от малко над 0s до 1s. За да се избегне този недостатък повишихме разделителната способност на таймерите и вече точността на зададеното време е до макс. 100ms по-малка (т.е. 1s ще е практически от 900 до 1000ms).

  Фърмуерът има и поправка в TCP/IP стека, поради което препоръчваме обновяването до тази версия!

  В раздела "Примерни приложения" сме добавили нов документ - "Рестартиране на блокирало мрежово оборудване", в който разглеждаме една от най-често решаваните задачи с NetControl за автоматично извеждане от блокирало състояние на рутери, суитчове и др.